Tvorba počítadla

Užívateľské meno (len znaky a-z, A-Z, 0-9)
Zvoľte si heslo (pre administráciu)
Znovu heslo (ochrana proti preklepom)
Vaša e-mailová adresa (zíde sa, keď zabudnete meno alebo heslo)
Počet stránok, do ktorých chcete umiestniť počítadlo
 
           

           

           

           

Vlastne farby: pozadie R   pozadie G  pozadie B 

číslo R         číslo G        číslo B 
Farba pozadia viditeľná  priehľadná  
Počet číslic v počítadle(max.8; napr.000326-tu je ich 6)